Spotkajmy się w Bystrzycy Kłodzkiej 6-7 października

Spotkajmy się w Bystrzycy Kłodzkiej 6-7 października

Jedno z najważniejszych miast krainy historycznej zwanej Ziemią Kłodzką. Roślinność naturalna Bystrzycy Kłodzkiej należy do Sudeckiej Krainy Podgórza Okręgu Środkowo sudeckiego. Jest ona typowa dla pogórza Sudeckiego. Fauna nie różni się znacznie od innych regionów poza górskich. Można tu spotkać koszatkę leśną oraz jeża europejskiego i zająca szaraka.

Festiwalowy gościu, zachęcamy do udziału w licznych „blokach wielotematycznych”.

Ignacy Łukasiewicz – prekursor wieku ropy naftowej – wykład inauguracyjny

Ludzie 21 wieku nie wyobrażają sobie nawet jednego dnia bez ropy naftowej, a groźba jej braku wstrząsa gospodarką. Przygoda z ropą naftową rozpoczęła się w Polsce, Ignacy Łukasiewicz, pionier przemysłu naftowego w Europie, dążył do rozwoju rodzącego się w Polsce przemysłu naftowego. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. Organizatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej zapraszają na wykład inauguracyjny Ignacy Łukasiewicz – prekursor wieku ropy naftowej – krótką wędrówkę śladami Ignacego Łukasiewicza – prekursora i propagatora wykorzystania ropy naftowej zwanej wtedy olejem skalnym.

Fakty i mity w ochronie przyrody

Ochrona środowiska musi przestać kojarzyć się tylko z walką o Puszczę Białowieską i populację wilków. To przecież ochrona naszego życia, przyszłości, prawo do czystego środowiska. Niestety to też „walka” ludzi z władzą. Trzeba społeczeństwo nauczyć, że mogą i mają prawo to robić, bo tu chodzi o ich dobro. Chcesz dowiedzieć się również o utrzymaniu stabilności ekosystemów/procesów ekologicznych oraz zachowaniu różnorodności biologicznej, o tym co szkodzi środowisku i co może je uratować przed dalszą degradacją, posłuchaj wykładu Fakty i mity w ochronie przyrody.

Środki gaśnicze oraz podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów

Podręczny sprzęt gaśniczy to nie tylko gaśnice, ale również inne narzędzia, które są pomocne w przypadku gaszenia pożarów w ich pierwszej fazie, zanim zdążą się rozprzestrzenić. Sprzęt gaśniczy to również koce gaśnicze służące do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów oraz hydronetka. Zapraszamy na spotkanie ze strażakiem – film Środki gaśnicze oraz podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów. Zapowiada się interesująca dyskusja o stosowanych środkach i sprzęcie gaśniczym.

Arktyka oczami geologa

Masz w sobie duszę podróżnika, zainteresowany  jesteś prawdziwą wyprawą, odwiedzaniem różnych miejsc, „wstąp” na wykład Arktyka oczami geologa. W trakcie wykładu zobaczycie jak wygląda praca geologa za kołem podbiegunowym i dlaczego podejmujemy się mieszkania w namiotach wśród reniferów i niedźwiedzi polarnych. Będzie również okazja do poznania różnic między obozowaniem w północnej Skandynawii, a na Spitsbergenie? Czy w XXI wieku wciąż mamy na mapach białe plamy (terra incognita – ziemia nieznana)? Po wykładzie istnieje możliwość obejrzenia minerałów i skał ze Skandynawii i Spitsbergenu.

Meteoryty – fenomen przyrody

Meteoryt jest pozostałością ciała niebieskiego (meteoroidu, asteroidy, komety), które w postaci ciała stałego dotarło do jego powierzchni. Festiwalowy wykład Meteoryty – fenomen przyrody to dyskusja o naturze meteorytów, okolicznościach ich spadków i znalezisk, o charakterystycznych cechach ich wyglądu, składzie i klasyfikacjach. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz „okazów” przykładowych typów meteorytów i impaktytów (typ skały, która powstała/została poważnie zmieniona pod wpływem uderzenia meteorytu).

Wyprawa do krateru wulkanu Pinatubo

Wulkan Pinatubo znajduje się w Luzonie Środkowym na Filipinach, który jest jednym z najbardziej narażonych na występowanie katastrof naturalnych krajem na Ziemi. Okoliczni mieszkańcy z niepokojem patrzą na wulkan obawiając się, że może dojść do powtórki sprzed 30 lat, kiedy erupcja spowodowała katastrofalne skutki, które są nadal odczuwalne. A jak wygląda wulkan Pinatubo obecnie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, autor wykładu Wyprawa do krateru wulkanu Pinatubo udał się w miejsce katastrofy. Zapraszam na wykład Wyprawa do krateru wulkanu Pinatubo.

2022 rokiem polskiego romantyzmu

Rok 2022 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Romantyzmu. Wybór ten wiąże się z dwusetną  rocznicą opublikowania w Wilnie dzieła Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Wykład 2022 rokiem polskiego romantyzmu przybliży epokę i sylwetki twórców współczesnemu odbiorcy kultury, wykaże nasze związki z minioną epoką. Jest to ważny moment do przypomnienia o tym co wspaniałego pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele.

Miasto i Wieś oczami Amatora, czyli z telefonem w Świat!

Każdy z nas codziennie przemierza dziesiątki kilometrów wśród cudownych widoków. A co gdyby większość z nich fotografować i zbierać w albumie? Utworzy się wtedy „nam” kolaż ze wspaniałymi wspomnieniami z życia. Prezenter zachęca do tworzenia pięknych kolaży, przeciągając obrazy do doskonale zaprojektowanych szablonów. Młody pasjonat zaprasza słuchaczy spotkania Miasto i Wieś oczami Amatora, czyli z telefonem w Świat! do obejrzenia zbioru zdjęć wykonanego często „zwykłym” smartfonem. Podczas spotkania będzie okazja do  dyskusji o obiektach znajdujących się na ilustracjach, a przede wszystkim o pomysłach na rozwój gminy Bystrzyca Kłodzka i okolic.

Witaminy & cenne minerały & rośliny lecznicze – w trosce o twoje zdrowie

W życiu człowieka zdrowie jest wartością największą. Pozostałe istotne życiowo kwestie – uczciwość, satysfakcja z pracy zawodowej, spokój, szacunek innych – znajdują się daleko w tyle. Nasze zdrowie leży w naszych rękach, jednak w wielu sytuacjach wiedza ta nie przekłada się na nasze racjonalne utrzymania zdrowia. Do prawidłowego rozwoju organizm człowieka potrzebuje nie tylko węglowodanów, białek, tłuszczy, ale również różnorodnych w swojej budowie substancji organicznych – witamin (około 13). Działają one jako biokatalizatory procesów metabolicznych w komórkach. Niezwykle ważne jest również regularne dostarczanie wszystkich składników mineralnych (22), wśród których szczególnie ważne są cztery jony soli: potas, sód, magnez, wapń. Pamiętajmy również o tym, brak ruchu i stres nie służą zdrowiu.

Trzeci rok pandemii koronawirusa

Trzeci rok pandemii koronawirusa zaczął się falą zakażeń wariantem Omikron. Dyrektor regionalny WHO ocenił, że do marca 2022 roku około 60 procent Europejczyków może zakazić się wariantem Omikron. Należy przypuszczać, że sytuacja znacząco się uspokoi przed nawrotem choroby w okolicach końca roku, jednak powrót ten nie będzie oznaczał powrotu pandemii”. Po osiągnięciu szczytu zakażeń wykształcona zostanie kilkutygodniowa odporność populacyjna (wynikająca z kampanii szczepień lub przejścia choroby Covid-19). Pojawianie się kolejnych odmian wirusa jest zjawiskiem naturalnym, podlegającym prawom ewolucji. Na wykładzie Trzeci rok pandemii koronawirusa zostaną przedstawione uwarunkowania zmienności ewolucyjnej wirusów w kontekście aktualnego stanu rozwoju pandemii i prognoz na przyszłość. Zwrócona zostanie uwaga na znaczenie szczepień profilaktycznych, zarówno obecnie, jak i w perspektywie kolejnych lat. Należy jednak pamiętać, konieczne jest zachowanie ostrożności ze względu na dużą zdolność wirusa do mutacji.

Czy mogę przyjść do Ciebie na lekcję?

Zastanawiasz się czy zaprosić kolegę, koleżankę na swoją lekcję, jaki jest cel spotkania, jego idea? Hospitacja, kontrola, wizytacja, a może lekcja otwarta czy też lekcja koleżeńska? Interesuje Ciebie realizacja celów kształcenia i wychowania, zapraszamy na wykład Czy mogę przyjść do Ciebie na lekcję?

To tylko niektóre z zaplanowanych propozycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej. Zachęcamy do zapoznania się z całością.

Profesor Jadwiga Sołoducho

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Regionu