Poznaj swój stres

Poznaj swój stres

W ramach XXV DFN zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w wykładzie
pt. Poznaj swój stres, który odbędzie się 21.09.2022 r. o godz. 10:00-11:30.


Miejsce spotkania: Zameczek, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław.


W ramach spotkania przewidziana jest część teoretyczna i praktyczna. Uczestnicy zapoznają
się z problematyką stresu (mechanizm powstawania stresu, źródła i objawy (mapa stresu),
etapy reakcji na stres, radzenie sobie ze stresem – strategie antystresowe) oraz nabędą
umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi narzędziami przeznaczonymi do
pomiaru stresu (skala PSS-10), oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami (skala GSES), określania stylów
radzenia sobie ze stresem (kwestionariusz CISS) oraz diagnozowania emocjonalnych
stereotypów reagowania na stres (Stresowa Skala Eysencka).
Zaproponowany wykład wyposaży Państwa nie tylko w wiedzę ogólną na temat radzenia
sobie ze stresem, który jest wszechobecny w dzisiejszym świecie, ale przede wszystkim
pozwoli poznać Państwu jakie są Wasze predyspozycje do radzenia sobie z nim, co nie
pozostaje bez wpływu na kształtowanie swojej świadomości w tym zakresie oraz wybór
skutecznych strategii antystresowych.


Zapraszam
dr Agnieszka Surynt
AWF Wrocław