Zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2021 – podziękowania

Zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2021 – podziękowania

Szanowni Państwo!

Tegoroczny XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki dobiegł końca. Za nami wiele imprez festiwalowych: wykładów, prezentacji, warsztatów, wirtualnych wycieczek i koncertów, prezentowanych we Wrocławiu i Ośrodkach Regionalnych, a wszystko to w formie on-line. Formuła zdalnych spotkań, spowodowana przez pandemię COVID-19, wymagała od Organizatorów i Wykonawców imprez festiwalowych dodatkowego wysiłku organizacyjnego i nowego podejścia do popularyzowania wiedzy. Pomimo trudnych okoliczności nie zapomnieliśmy o multidyscyplinarnym charakterze Festiwalu, promującym naukę poprzez wzajemne zaangażowanie, doświadczenie, eksperyment i dzielenie się wiedzą.

W opinii wielu Gości Festiwalu – jak i mojej – osiągnięty efekt jest bardzo satysfakcjonujący. Jestem za to ogromnie wdzięczny wszystkim Osobom zaangażowanym w wielomiesięczne przygotowania tegorocznej edycji Festiwalu: Pełnomocnikom do spraw regionu, współpracy międzynarodowej i interaktywnych pokazów w szkołach; Koordynatorom Uczelnianym, Regionalnym i Wydziałowym; Przedstawicielom Instytutów Naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucji Kultury i wszystkim innym naszym Współorganizatorom. Serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe: Urzędowi Miejskiemu Wrocławia, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) S.A. we Wrocławiu oraz wszystkim Darczyńcom i Sponsorom. Dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy Biura DFN sprawy organizacyjne i administracyjne toczyły się bez zakłóceń.

Wyrazy wdzięczności za ich kreatywność, zaangażowanie i profesjonalizm przesyłam w stronę wszystkich Osób przygotowujących i przeprowadzających poszczególne wykłady i spotkania festiwalowe. Szczególnie serdecznie podziękowania kieruję do Gości Festiwalu – to dla Was się staramy i jesteśmy wdzięczni za tak liczne odwiedziny, Wasze opinie i wnioski. Cieszę się, że grono Przyjaciół Festiwalu podczas każdej kolejnej edycji powiększa się, i to zachęca nas do dalszych wysiłków ponieważ Dolnośląski Festiwal Nauki jest przygotowywany  przez cały rok!

Już teraz zapraszam wszystkich sympatyków do wzięcia udziału w przyszłorocznym, jubileuszowym XXV Festiwalu!

Z serdecznymi podziękowaniami i wyrazami szacunku,

Środowiskowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. uczelni