Zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w regionie – podziękowania

Zakończenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w regionie – podziękowania

Szanowni Państwo, Koordynatorzy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie!

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację  XXIV Festiwalu Nauki w Regionie Dolnośląskim. 

Jestem przekonana, że imprezy festiwalowe dzięki Państwa pracy przyczyniły się do popularyzacji wiedzy i nauki.

Składam również  wyrazy uznania i podziękowania wszystkim Firmom i Osobom, którym zawdzięczamy powodzenie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w trudnym okresie pandemii SARS-CoV-2.

Trafnym podsumowaniem Państwa pracy są słowa Ludwika Pasteura: „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”.

prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu