FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 8 WAŁBRZYCH

FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 8 WAŁBRZYCH

Wałbrzych z licznymi atrakcjami turystycznymi (Zamek Książ, jeden z najpiękniej położonych zamków w Europie, Stara Kopalnia – idealny przykład nadawania nowego życia zamkniętym już fabrykom), zaprasza fanów festiwalowych spotkań na liczne wielotematyczne wykłady/prezentacje/dyskusje.

XV Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Konkurs języka polskiego odbędzie się w formie zdalnej, tzn. zainteresowane drużyny ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymają na wskazaną w zgłoszeniu pocztę mailową zadanie do wykonania. Będzie to jedno polecenie, którego celem będzie zbudowanie wypowiedzi argumentacyjnej, wygłoszenie jej i nagranie filmiku, który zostanie przesłany do organizatorów w tym samym dniu do godz. 14.00.

Jak smakuje dziennikarski chleb

Dziennikarz zbiera/analizuje fakty na temat istotnych wydarzeń, zjawisk i następnie przekazuje je opinii publicznej w różnych formach, tj. prasa, radio, telewizja. Do głównych jego zadań należy między innymi tworzenie treści informacyjnych i merytorycznych zamieszczanych w prasie/mediach, wyszukiwanie źródeł informacji oraz pozyskiwanie atrakcyjnych tematów, dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych.  O wadach i zaletach pracy dziennikarskiej opowie Bartłomiej Nowak, wieloletni dziennikarz „Tygodnika Wałbrzyskiego”, portalu „walbrzych24.com”. Zapraszamy na wykład  Jak smakuje dziennikarski chleb.

Czy turystyka musi być droga?

Podróżowanie jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Turystyka wymaga entuzjazmu i dobrego pomysłu, dzięki któremu nasze podróże nas usatysfakcjonują. Może okazać się, że nie musimy wybierać się na piękne wybrzeże hiszpańskie, czy riwierę turecką. Przecież  w naszej okolicy znajduje się dużo gospodarstw agroturystycznych – idealnych miejsc na wypoczynek, oferujących ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Zapowiada się ciekawy wykład związany z ruchem turystycznym.

Podstawy kreatywnego uczenia się – trening pamięci

Rada pedagogiczna, pedagodzy/nauczyciele/uczniowie zainteresowani są kreatywnym uczeniem się w szkole/w domu i wprowadzaniem tej tematyki do szkolnej codzienności. Coraz częściej zastanawiamy się jak tworzyć warunki stymulujące skuteczne uczenie się, oraz nad pogłębianiem  wiedzy na temat nowoczesnej  techniki uczenia się w praktyce. Podczas warsztatów Podstawy kreatywnego uczenia się – trening pamięci  warsztatsłuchaczepoznają siedem warunków większej skuteczności uczenia się, nauczą się stosować kreatywne techniki pamięciowe oraz zwiększyć skuteczność swojej pamięci.

Chemia gospodarcza – substancje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne

Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniejszych w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Występują one nie tylko w procesie produkcji, ale przede wszystkim stosowania, stając się często źródłem zanieczyszczenia powietrza. Reakcja organizmu na działanie substancji/mieszanin chemicznych zależy między innymi od ich właściwości fizykochemicznych, drogi wchłaniania. O zastosowaniu chemii gospodarczej, która sprawdza się w warunkach domowych będzie okazja posłuchać prezentacji Chemia gospodarcza – substancje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne.

Elektrownie wiatrowe zagrożenie czy dobrodziejstwo

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, która następnie dostarczana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego. Turbiny wiatrowe nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, nie prowadzą do degradacji gleb. Wysokie koszty zakupu urządzeń/instalacji niezbędnych do uruchomienia elektrowni wiatrowej, potrzebują  wsparcia finansowego. Zapraszam na spotkanie Elektrownie wiatrowe zagrożenie czy dobrodziejstwo podczas którego dowiesz sięczy turbiny wiatrowe stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Czy brak możliwości wyczerpania się zasobów wiatru/brak jakichkolwiek odpadów, to korzystny wpływ farm wiatrowych na środowisko przyrodnicze?

Jak czerpać przyjemność z nauki – zagadki logiczne

Wzbudzenie pozytywnych emocji nie jest łatwe wobec piętrzących się notatek/ książek, które niejednokrotnie wydają się nie do zrozumienia. Zarówno gry i zabawy/zagadki logiczne to idealna kombinacja nauki poprzez rozrywkę i zabawę. Wykład Jak czerpać przyjemność z nauki – zagadki logicznepozwoli na dyskusję czy nauka musi oznaczać przymus, obowiązek?, jak sprawić, by stała się nie tylko skuteczna, ale i przyjemna?

Pierwsza pomoc podczas wypadku

Pierwsza pomoc to zespół czynności, które należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu/nagłego ataku choroby, celem ratowania jej zdrowia i życia do momentu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników. Należy pamiętać o tym, żeby nie poruszać ofiary bez potrzeby, nie podawać jej leków, jak również niczego do jedzenia/picia.

W przypadku udzielenia pomocy ofiarom wypadku samochodowego należy  oznaczyć miejsce wypadku,  zadbać o swoje bezpieczeństwo,ocenić sytuację i stan uczestników wypadku, o ile to możliwe wyciągnąć ofiarę z pojazdu.

Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie

Prezentacja  Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie film, to zaprezentowanie pozytywnego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Współczesne media są przestrzenią życia ludzi, korzystając z nich  pracujemy, kontaktujemy się z przyjaciółmi. Powstaje pytanie czy jest to czas dobrze wykorzystany?, czy wolno  mi tak po prostu zamieścić np. zdjęcie przyjaciela w mediach społecznościowych? Podczas wydarzenia Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie przeprowadzone zostaną konkursy poszerząjące wiedzę na temat zagrożeń i zapobiegania nim w sieci.

Mniejszości narodowe na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej

Powojenna historia Dolnego Śląska to kształtowania się tożsamości Regionu i jego dynamiczny rozwój. Celem wykładu jest uświadomienie społeczności lokalnej, jak trudna, różnorodna i wielokulturowa jest historia powojennego Dolnego Śląska.

Architektura kopalń dolnośląskich

Prelekcja Architektura kopalń dolnośląskich to wykład o architekturze zabudowań kopalnianych dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pracownik Muzeum Przemysłu i Techniki na bazie zabytkowych obiektów, w tym dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Julia zaprezentuje różne style w architekturze stosowane w kopalnianym budownictwie przemysłowym.  Szczególną uwagę zwraca fakt jak ważnym źródłem dla historii Regionu pozostają zabytki techniki górniczej. Szlak Zabytków Techniki zaskakuje swoją ofertą już od 10 lat. Wśród udostępnionych turystom poprzemysłowych obiektów są m.in.: Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach i inne. Należy do nich również Kopalnia Guido w Zabrzu czy Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd,  Kopalnia Węgla Kamiennego Nowa Ruda. Od tych obiektów warto zacząć poznawanie regionu. A mamy tu zdecydowanie największe zagęszczenie podziemnych tras turystycznych w Polsce.

Na tropie nieśmiertelności

Naukowcy od lat pracują nad skuteczną metodą,  jak oszukać biologiczny zegar i opóźnić starzenie? Na razie im się to udało u myszy. Badacze mają nadzieję, wykorzystać to odkrycie w niedalekiej przyszłości do walki z chorobami Alzheimera i Parkinsona, czyli po prostu do  przedłużenia ludziom młodości.

Nawet w leczeniu nowotworów i chorób serca – uznawanych za głównych zabójców naszych czasów – poczyniono wielkie postępy. Czy gdybyśmy pokonali wszystkie choroby, zapewniłoby to długowieczność względnie spowolniło proces starzenia? Zapraszam na wykład Na tropie nieśmiertelności.

Angielski bez barier

Nauka języka obcego nie jest banalnie prosta. Jednak nikt nie ma też wątpliwości, że gra jest zdecydowanie „warta świeczki”. Posługiwanie się kilkoma językami w stopniu co najmniej komunikatywnym to umiejętność, o której marzy chyba każdy z nas. I tak naprawdę każdy może ją nabyć. Zajęcia Angielski bez barier zostaną przygotowane w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywnych i technologii komputerowej.

Z niemieckim za pan brat warsztat

Nikt do tej pory nie stworzył zestawu uniwersalnych metod, które zrobiłyby z każdego człowieka poliglotę. Ogrom materiałów i narzędzi, które mamy do dyspozycji – wystarcza żeby odkryć skuteczny dla siebie sposób. Internet stwarza nieograniczone możliwości nauki języków obcych. Różnorodność/dostępność pomocy naukowych sprawia, że tylko nasz brak motywacji może stać się realną przeszkodą w nauce.

Z niemieckim za pan bratto warsztaty skupione wokół nowych technologii, propagujące naukę języka niemieckiego, przeznaczone dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.

Kryzys planetarny – wszechobecny plastik

Tworzywa sztuczne, potocznie zwane plastikami, są tak wszechobecne w naszym życiu, że czasem zapominamy, czym one właściwie są. Kiedy zaczynaliśmy „naszą przygodę” z tworzywami sztucznymi, nie zastanawiano się nad długoterminowymi konsekwencjami ich wytwarzania i wprowadzania do środowiska. Coraz częściej oglądamy zaśmiecone  plastikiem plaże i martwe ptaki, wieloryby i inne zwierzęta, które zginęły zaplątane w plastikowe przedmioty. Nie pamiętamy  o tym, że plastik przeważnie  trafia na składowiska odpadów,  natomiast w mniejszym stopniu podlega recyklingowi lub spalaniu w spalarni odpadów. Co będzie dalej z tym plastikiem, jak może wyglądać nasza przyszłość? Zapraszamy, posłuchaj wykładu w języku angielskim Planetary crisis – omnipresent plastic.

Polscy Nobliści Literaccy

Nagroda Nobla jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości.Elitarne grono noblistów liczy około tysiąca osób i organizacji nagradzanych w pięciu kategoriach: fizyce, chemii, fizjologii lub medycynie, literaturze oraz za wysiłki na rzecz światowego pokoju. Do tej pory Polacy zdobywali laur zwycięstwa we wszystkich kategoriach poza medycyną. Polskimi  laureatami Literackiej Nagrody Nobla zostali; Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk. Wykład Polscy nobliści literaccy to prezentacja, ilustrowana materiałem tekstowym i bezpośrednim odniesieniem do uzasadnień Komisji Noblowskiej. Festiwalowy gościu, zapraszamy, przyjdź, posłuchaj. Warto…

prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora DFN ds. Regionu