FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 5 JELENIA GÓRA

FESTIWAL W REGIONIE ONLINE: ODC. 5 JELENIA GÓRA

Stolica Karkonoszy – Jelenia Góra, której  Uzdrowisko Cieplice  co roku odwiedzają tłumy kuracjuszy, serdecznie zaprasza na bogate tematycznie festiwalowe spotkania.

Kryzys klimatyczny – blaski i cienie

Festiwalowe spotkania w mieście, którego okolice niejednego totalnie zauroczyły, otworzy wykład inauguracyjny – Kryzys klimatyczny – blaski i cienie.

Istnieje wiele dowodów na to, że globalne ocieplenie postępuje i jest powodowane kumulowaniem się w atmosferze emitowanych przez społeczność  gazów cieplarnianych. Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta. Szczególnie dotknięte są sektory takie jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka, ponieważ są w dużym stopniu uzależnione od określonej temperatury i opadów atmosferycznych. Zmiany klimatu nie są obojętne dla zdrowia ludzi. Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować.

BIG DATA – kto posiada kopalnie ,,złota XXI” wieku?

Big Data to kopalnia złota w biznesie. Czy potrafimy to wykorzystać gdzie i jak? Wykład może wyjaśni słuchaczom czy to prawda, że  BIG DATA ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie legalnie gromadzone są informacje z różnych źródeł, a następnie poddawane są analizie i wykorzystywane do własnych potrzeb w celu zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Na koniec wykładu odbędzie się quiz dotyczący zdobytych wiadomości, następnie za trzy pierwsze miejsca wręczone zostaną nagrody rzeczowe.

Robot czy człowiek – jaki będzie pracownik przyszłości?

Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby sektorów zatrudnienia. Aktualnie rozwija się nie tylko w branży przemysłowej, ale również w finansach, czy szeroko rozumianym marketingu. Podczas wykładu przewidziana jest analiza trendów występujących na rynku pracy w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień robotyzacji i automatyzacji. Ponadto wykorzystane zostaną filmy, które ilustrują zachodzące zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarek. Natomiast przeprowadzony konkurs i dyskusja będzie miała na celu wskazanie szans i zagrożeń dla człowieka na rynku pracy XXI wieku, czy też określenie zawodów przyszłości.

Menedżer w krainie liczb

Microsoft Exce to wiodący program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i zaawansowane narzędzie do analizy oraz wizualizacji danych. Podczas warsztatów komputerowych Menedżer w krainie liczb poznasz jak podejmować najlepsze (optymalne) decyzje biznesowe wykorzystując arkusz kalkulacyjny MS Excel. Korzystając ze wskazówek prowadzącego spotkanie, samodzielnie zbudujesz i rozwiążesz modele decyzyjne. 

Przyroda najlepszy chemik świata

Reakcje chemiczne przebiegają nieustannie w każdej żywej roślinie. Roślina pod wieloma względami przewyższa chemika, wystarczy wspomnieć zdolność wytwarzania glukozy i skrobi z wody i powietrza. Rośliny prowadzą ze sobą ”molekularny dialog”, produkując i wydzielając różne metabolity. Zapraszamy, przyjdź, posłuchaj o substancjach o właściwościach toksycznych w roślinie, których celem jest między innymi wyeliminowanie sąsiada z otoczenia.

Formy wsparcia dla osób młodych na rynku pracy

Głównym celem wykładu jest przekazanie informacji na temat dostępnych form wsparcia dla osób młodych na rynku pracy tj. staż, dofinansowanie do działalności gospodarczej, szkolenia.

Awantura o kasę

Spotkanie online w formie gry edukacyjnej mającej na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie finansów. Organizowane przez Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „Finansista”. Zainteresowani udziałem wezmą udział w quizie polegającym na udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z ogólnie pojętymi finansami oraz dodatkowymi pytaniami dotyczącymi życia studenckiego. Przewidziane są drobne upominki dla zwycięzców!

Innowacyjne rozwiązania w logistyce

Logistyczne rozwiązania dotyczą procesu planowania/realizowania/kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, itp. Działania logistyczne obejmują obsługę klienta, przepływ informacji, realizowanie zamówień, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Dzięki prezentacji poznasz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu logistyki, przykłady dobrych praktyk z całego świata w zakresie gospodarki magazynowej, transportu i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Mikrotowarzysze międzynarodowych podróży

W krajach tropikalnych gorący klimat, wilgoć oraz niskie standardy higieny sprzyjają namnażaniu pasożytów. Podczas wykładu będzie można dowiedzieć się, które pasożyty można spotkać najczęściej i w jaki sposób się nimi zarazić.

Kreatywność w biznesie – strategia rozwoju firmy

Kreatywność w biznesie, strategia rozwoju firmy, to prezentacja multimedialna, o czynnikach utrudniających procesy kreatywne, o elementach kreatywnej strategii biznesowej (the Wheel of Creative Strategy), kreatywności opartej na kulturze (culture-based creativity). Przedstawione zostaną – analiza SWOT, – analiza PESTEL, – zintegrowana kaskada wyborów (integrated cascade of choices), – poszukiwanie źródeł trwałych przewag konkurencyjnych, – grupy docelowe odbiorców strategii, – analiza strukturalna sektora (analiza pięciu sił Portera).

Zapraszamy wszystkich gorąco na Festiwal w Jeleniej Górze! Spotkania tylko online!

prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora DFN ds. Regionu

Piotr Krysiak
Biuro DFN