PROJEKT 2WAYS NA XIII DFN

PROJEKT 2WAYS NA XIII DFN

Pięćdziesięcioro pięcioro uczniów z jedenastu liceów wrocławskich brało udział w realizowanym podczas XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki europejskim projekcie 2WAYS. Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 30 organizacji z 17 krajów biorących udział w 2WAYS. Projekt dotyczył zagadnień z zakresu nauk biologicznych, a jego najważniejszym elementem były obrady Uczniowskiego Parlamentu Naukowego (UPN).

Podczas UPN uczniowie dyskutowali na trudne i kontrowersyjne tematy, takie jak wykorzystywanie zarodkowych komórek macierzystych, wykorzystywanie wyników testów genetycznych, genetyczne uwarunkowanie zachowań agresywnych, czy diagnostyka z pomocą analizy DNA. Wynikiem całodziennej pracy komitetów były cztery sformułowane przez uczniów rezolucje. 18 września, w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Parlamentu, podczas którego rezolucje były dyskutowane i głosowane.

Podczas Zgromadzenia wybrani zostali dwaj uczniowie, Oliwier Czyż z VII LO i Krzysztof Zdobylak z XIV LO, by reprezentować Wrocław i Polskę w Europejskim Uczniowskim Parlamencie Naukowym, którego obrady odbędą się na początku grudnia br. w Brukseli z udziałem reprezentantów z wszystkich 17 krajów realizujących Projekt 2WAYS.

Więcej informacji na temat Projektu 2WAYS oraz jego rezultatów można znaleźć na stronie www.twoways.eu. Szczegóły dotyczące obrad UPN we Wrocławiu znajdziemy wchodząc w zakładkę Science Parliaments, a następnie w zakładkę Lower Silesian Science Festiwal.  Wśród materiałów tam zawartych znajduje się film z dwudniowych obrad Uczniowskiego Parlamentu Naukowego przygotowany przez Karolinę Stańczak i Władysława Wrzeszcza. Informacje na temat organizowanej także podczas XIII DFN w ramach projektu 2WAYS prezentacji zatytułowanej „Oswoić alergię” znajdziemy w zakładce Project i dalej Allergies. Autorami zdjęć zamieszczonych w wyżej wymienionych zakładkach  są: Władysław Wrzeszcz, Krystian Żygadło i Krzysztof Mazur. Władysław Wrzeszcz jest także autorem filmu będącego rejestracją całej prezentacji „Oswoić alergię”, który to film można znaleźć na stronie stud.chem.uni.wroc.pl w zakładce Pliki, Filmy.

Barbara Cader-Sroka