PROGRAM XXIII DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI JUŻ NA STRONIE!

PROGRAM XXIII DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI JUŻ NA STRONIE!

Jeszcze nigdy w swojej – dość długiej już – historii Dolnośląski Festiwal Nauki nie musiał mierzyć się z takimi wyzwaniami jak w tym roku. Pandemia spowodowana wirusem SARS-2 objęła cały świat i spowodowała również w Polsce i na Dolnym Śląsku zmiany w codziennym rytmie pracy i życia codziennego. Mimo tych wszystkich przeciwności oddajemy w Państwa ręce PROGRAM XXIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w tym roku realizowany jest pod hasłem Nauka 2.0.

W tym roku, nie tylko ze względu na pandemię, wprowadziliśmy kilka zmian (m.in. zajęcia prowadzone online, podział wydarzeń festiwalowych dopasowany do nowej klasyfikacji dziedzin naukowych), jednak założenia DFN pozostają bez zmian – dalej stawiamy na popularyzację nauki i jej osiągnięć. Twórcami Festiwalu są pracownicy wrocławskich uczelni wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytucji kulturalnych i przedsiębiorstw, dzięki czemu poziom przygotowanych wydarzeń jest stale wysoki.

Chcielibyśmy, aby Festiwal Nauki był bodźcem dla młodych ludzi do poszerzania horyzontów, rozwoju w wielu dziedzinach życia i otwartości na to, co może zaoferować świat nauki i pasji tworzenia. Nasza dbałość o edukacyjny charakter przedsięwzięć sprawia, że są one atrakcyjnym uzupełnieniem dla codziennych zajęć szkolnych. Zachęcamy do udziału indywidualnych odbiorców jak też klasy szkolne wraz z opiekunami.