KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI

KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI

- eusea - dfn - beyond horizons - framing the future - science festival - lssf

29-30 maja br. w Leuven (Belgia), odbyła się kolejna, doroczna konferencja Eusea. Zabytkowe wnętrza słynnego Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (KU Leuven) gościły około 80 uczestników z całej Europy, Egiptu, Korei i Rosji. Konferencja odbyła się pod hasłem Beyond HORIZONs – Framing the Future(Poza horyzontem – kształtowanie przyszłości).

Jednym z ważniejszych wyników konferencji była zmiana nazwy organizacji. Wcześniejsza nazwa European Science Events Association (Europejskie Stowarzyszenie Festiwali Nauki) zmieniona została na European Science Engagement Association (Europejskie Stowarzyszenie Organizacji zaangażowanych w Naukę). Akronim pozostał taki sam, czyli Eusea.

Zmiana nazwy wynika zarówno ze zmian zachodzących w samej organizacji, jak i ze zmian w pojmowaniu miejsca i roli nauki w społeczeństwach Europy i świata. Założone w 2001 roku Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 90 członków. W ciągu kilkunastu lat istnienia zakres działania członków Eusea znacznie się rozszerzył i słowo „zaangażowanie” najlepiej odzwierciedla aktywność większości z nich w ich krajach.  Zmiana ma też związek z przyszłością  Stowarzyszenia, ponieważ trafnie określa kierunek jego rozwoju, któremu przyświeca idea budowania mostów między nauką a społeczeństwem, między badaczami i obywatelami, między decydentami i innowatorami, a w którym to budowaniu zaangażowanie obu stron odgrywa kluczową rolę. W dyskusji o przyszłości Eusea podkreślano rolę i konieczność rozwijania nauki obywatelskiej, jako formy zaangażowania społecznego w badania naukowe.

Podczas kilku sesji zjazdowych mówiono między innymi: o metodach profesjonalnego szkolenia popularyzatorów nauki i o wspomagającej roli placówek naukowych w tym procesie; o sposobach współpracy naukowców i artystów; o możliwościach realizacji nauki obywatelskiej w szkołach; o dorobku i przyszłości „Europejskiej Nocy Naukowca” i „Uniwersytetu Dziecięcego”; o organizowaniu wydarzeń naukowych angażujących jednocześnie dzieci i rodziców. Podkreślano potrzebę ciągłego wzbogacania oferty zajęć popularyzujących naukę, realizowanych przez członków Eusea, o atrakcyjne, innowacyjne propozycje.

W trakcie konferencji poruszono bardzo ważne zagadnienie konieczności krytycznego podchodzenia do niektórych informacji zamieszczanych w Internecie i pewnych czasopismach oraz konieczności weryfikowania ich wartości naukowej, w celu uniknięcia dezinformowania opinii publicznej.  Potrzebne są debaty publiczne, podczas których naukowcy mogą korygować nieprawdziwe informacje i przedstawiać dowody naukowe potwierdzające prawdziwość głoszonych przez nich teorii, a także mogą dzielić się fachową wiedzą ze społeczeństwem, zwłaszcza w kwestiach budzących szczególne zainteresowanie czy niepokój społeczny.  

W drugim dniu konferencji, w trakcie walnego zgromadzenia, oficjalnie przedstawiono nowego Dyrektora Wykonawczego Eusea – Annette Klinkert z Niemiec. Funkcję tę Annette Klinkert objęła w październiku  2016 roku po Janie Riise ze Szwecji.  

Część członków Eusea zaangażowana jest w realizację dwóch europejskich projektów: NUCLEUS i PERFORM. Rozpisano konkurs na stanowisko koordynatorów tych projektów z ramienia Eusea. Koordynatorem projektu NUCLUS została Andrea Troncoso z Niemiec, a PERFORM – Leonardo Alfonsi z Włoch. 

- eusea - reimar ott - eusea - leuven
Zdjęcie grupowe uczestników Konferencji Eusea w Leuven, 29 maja 2017 r. (autor zdjęcia: Reimar Ott).