GRATULACJE OD PROF. ALEKSANDY KUBICZ – TWÓRCZYNI FESTIWALU NAUKI NA DOLNYM ŚLĄSKU

GRATULACJE OD PROF. ALEKSANDY KUBICZ – TWÓRCZYNI FESTIWALU NAUKI NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jest nam niezmiernie miło przyjąć gratulacje od Pani Profesor Aleksandy Kubicz, twórczyni Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, złożone na ręce prof. Ryszarda Polechońskiego, Środowiskowego Koordynatora DFN:

„Szanowny Panie Profesorze,
na Pańskie ręce składam serdeczne gratulacje Wszystkim, którzy z tak wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem realizowali program i misję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, za otrzymanie głównej nagrody w konkursie PAP i MNiSW dla popularyzatorów nauki.

Sprawiło mi to ogromną radość i życzę dalszych sukcesów.

Aleksandra Kubicz”

Poniżej znajduje się wywiad z Panią Profesor Aleksandrą Kubicz, przeprowadzony w lutym 1998 roku, na kilka miesięcy przed pierwszym Festiwalem Nauki Środowiska Wrocławskiego.

wywiad z prof. Kubicz - dfn - dolnośląski festiwal nauki - popularyzacja nauki - uniwersytet wrocławski