GLOBALNA SIEĆ FESTIWALI NAUKI – NOWA INICJATYWA BAST

GLOBALNA SIEĆ FESTIWALI NAUKI – NOWA INICJATYWA BAST

W dniach 17-21 września 2018 r. wPekinie odbyła się ósma edycja Pekińskiego Festiwalu Nauki współorganizowanego i sponsorowanego przez Pekińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Beijing Association for Science and Technology – BAST).W celu ustanowienia platformy długoterminowej współpracy pomiędzy organizatorami festiwali nauki z całego świataw 2013 r. BAST zainicjowało Konferencje Okrągłego Stołu Międzynarodowego Festiwalu Nauki (Beijing International Science Festival Roundtable Conference – BISFRT). Od tamtej pory kolejni, nowi uczestnicy konferencji podpisują tzw. Porozumienie o Współpracy, które formułuje zasady i treść współpracy z BAST. Dolnośląski Festiwal Nauki podpisał Porozumienie w 2015 roku.

W czasie 8. Pekińskiego Festiwalu Nauki zorganizowano szóstą już Konferencję Okrągłego Stołu, w ramach której BAST wezwało do powołania Globalnej Sieci Festiwali Nauki (Beijing Global Network of Science Festivals – BGNSF). To nowa inicjatywa BAST mająca na celu pogłębienie i rozszerzenie współpracy uczestników Konferencji Okrągłego Stołu poprzez  m.in. wspólne organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych działań służących komunikacji nauki.  

- bast - bisfrt - lssf - science festival - dfn - dolnośląski festiwal nauki - beijing global network of science festivals
Inauguracyjne spotkanie członków BGNFC, 17 września 2018 r., Pekin

Wszystkie instytucje współpracujące z BAST od 2013 roku, w tym Dolnośląski Festiwal Nauki, zostały zaproszone do współtworzenia Sieci w pierwszej kolejności. Do BGNSF mogą dołączać festiwale nauki, centra nauki, uniwersytety, instytucje badawcze, agencje rządowe, muzea i inne instytucje, którym bliska jest nauka i rozpowszechnianie jej wyników. Inauguracyjne posiedzenie członków BGNFC odbyło się 17 września br., a w jego trakcie wręczono certyfikaty przynależności do Sieci. 

- bast - bisfrt - lssf - science festival - dfn - dolnośląski festiwal nauki - beijing global network of science festivals
Certyfikat przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do Globalnej Sieci Festiwali Nauki, wrzesień 2018, Pekin

W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się też w Pekinie Światowa konferencja dotycząca wiedzy społeczeństw na tematy naukowe (World Conference on Science Literacy – WCSL) zorganizowana przez Chińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Chinese Association for Science and Technology – CAST), w której wzięło udział ponad 650 osób z Chin i całego świata. W trakcie Konferencji odbyło się kilka sesji plenarnych, podczas których dyskutowano m.in.  o tym, jakie można podjąć wysiłki na międzynarodową skalę na rzecz podniesieniapoziomu wiedzy społeczeństw na tematy naukowe oraz w jaki sposób należy kontynuować wzmacnianie międzynarodowej współpracy i wymiany w zakresie popularyzacji nauki.

Jedną z sesji konferencji, poświęconą roli festiwali nauki w promowaniu biegłości społeczeństw w zakresie wiedzy naukowej, zorganizowało BAST. Do udziału w dyskusji panelowej w ramach tej sesji została zaproszona Barbara Cader-Sroka reprezentująca Dolnośląski Festiwal Nauki. B. Cader-Sroka podzieliła się z uczestnikami dyskusji wiedzą i doświadczeniem zgromadzonym przez DFN w trakcie dwudziestu jeden lat istnienia Festiwalu.

- bast - bisfrt - lssf - science festival - dfn - dolnośląski festiwal nauki - beijing global network of science festivals
Certyfikat przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do Globalnej Sieci Festiwali Nauki, wrzesień 2018, Pekin

Barbara Cader-Sroka