EUSCEA MA JUŻ 10 LAT

EUSCEA MA JUŻ 10 LAT

EUSCEA ma już 10 lat

Idea powołania do życia europejskiej organizacji zrzeszającej wydarzenia naukowe takie, jak festiwale nauki, tygodnie nauki czy dni nauki, zrodziła się 10 lat temu. 4 kwietnia 2001 roku w Gothenburgu, sześć osób z sześciu krajów Europy założyło  European Science Events Association (EUSCEA) – Europejskie Stowarzyszenie Wydarzeń Naukowych. Byli to:  JoachimLerch (Niemcy, pierwszy przewodniczący EUSCEA), Magdalena Fikus (Polska), Annika Lotzman-Dahl (pierwsza wiceprzewodnicząca EUSCEA ), Peter Rebernik (Austria, Sekretarz Generalny), Janneke Voltman (Holandia) i Mikkel Bohm (Dania, drugi przewodniczący EUSCEA).

Dolnośląski Festiwal Nauki już w grudniu 2001 roku przystąpił do EUSCEA, a ówczesna Koordynator Środowiskowa DFN, prof. Aleksandra Kubicz, była później przez wiele lat aktywnym członkiem Zarządu stowarzyszenia. Reprezentowanie DFN na forum międzynarodowym przejęła następnie na parę lat prof. Kazimiera A. Wilk – kolejna, wieloletnia Koordynator Środowiskowa naszego Festiwalu. Obecnie rolę tę spełnia Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej – Barbara Cader-Sroka.

Dolnośląski Festiwal Nauki, ze względu na swą atrakcyjność i aktywność,  od samego początku był zauważany i doceniany na forum EUSCEA. Braliśmy udział w trzech finansowanych przez Unię Europejską, międzynarodowych projektach, zaproponowanych członkom stowarzyszenia: WONDERS06, WONDERS07 i 2WAYS. Dzięki tej współpracy nasz DFN poszerzył swoje horyzonty, stał się bogatszy o nowe doświadczenia, ale jednocześnie inni członkowie EUSCEA korzystali z naszych osiągnięć, doświadczeń i bogactwa oferty.

Obecnie organizacja liczy 101 członków z 37 krajów. Na ostatniej, dorocznej konferencji EUSCEA w Gothenburgu, która odbyła sie w maju br., świętowano jubileusz. Padały słowa podziękowania za wieloletnia pracę, wspominano dobre początki, ale także zaplanowano dalszy, profesjonalny rozwój organizacji.

mgr Barbara Cader-Sroka

Pełnomocnik Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej