DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W PEKINIE

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W PEKINIE

W dniach 2-6 listopada 2019 roku odbył się IX Pekiński Festiwal Nauki (the Ninth Beijing Science Festival) organizowany w ramach Pekińskiego Międzynarodowego Tygodnia Wiedzy Naukowej (Beijing International Week for Science Literacy) przez Pekińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Beijing Association for Science and Technology – BAST). Celem Festiwalu jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń na polu popularyzacji nauki, a także podniesienie wiedzy społeczeństwa na tematy naukowe.

W ramach Festiwalu miało miejsce kilka wydarzeń w tym IX Światowa Wystawa Naukowa (9th World Science Exhibition), na którą zostały zaproszone uczelnie, festiwale nauki i centra nauki z całego świata m.in. Tajlandii, Indonezji, Singapuru, Szwajcarii, Niemiec, Australii, Hiszpanii, Rosji, Izraela oraz, jako jedyny z Polski, Dolnośląski Festiwal Nauki, który już od kilku lat bierze udział w tym wydarzeniu. W tym roku DFN reprezentowany był przez dr Ludmiłę Polechońską i mgr Magdalenę Zboińską z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tegorocznym tematem przewodnim Wystawy było „Środowisko i pierwiastki” (“Environment and Elements”), ze względu na ustanowienie przez ONZ roku 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Wystawa odbywała się codziennie w godzinach 9:00-17:00 w Pekińskim Centrum Nauki (Beijing Science Center). Dla każdego kraju przewidziano stanowisko składające się ze stołów i przestrzeni wystawowej, na których prezentowano różnorodne eksperymenty. Na stanowisku DFN zaprezentowano kilkanaście doświadczeń dotyczących właściwości fizykochemicznych wody – najpowszechniejszego na powierzchni Ziemi związku chemicznego, zbudowanego z tylko dwóch pierwiastków, ale niezbędnego dla istnienia życia. Kolejne eksperymenty dotyczyły właściwości fizyczno-chemicznych gleb ważnych z uwagi na mineralne żywienie roślin. Uczestnicy mogli m.in. samodzielnie zbadać pH i zdolność sorpcyjną gleby, a także określić jej skład granulometryczny i mineralny. Dodatkowo przygotowałyśmy dwie gry mające na celu przybliżenie pojęć mineralnego żywienia roślin i roli makroelementów w ich życiu, a także fitoindykacji, czyli określania stanu środowiska, w tym pH czy zawartości pierwiastków w glebie, na podstawie składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych.

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko chińskich dzieci, ale także dorosłych i całych rodzin. W ich realizacji bardzo pomocni byli wolontariusze, uczniowie pekińskich gimnazjów oraz studenci, którzy w razie potrzeby pomagali w przełamaniu bariery językowej. Ze względu na dużą otwartość i ciekawość chińskich dzieci prowadzenie zajęć było nie tylko wyzwaniem, ale i wielką przyjemnością.

dr Ludmiła Polechońska

mgr Magdalena Zboińska