2WAYS – NOWY PROJEKT DLA CZŁONKÓW EUSCEA

2WAYS – NOWY PROJEKT DLA CZŁONKÓW EUSCEA

Dolnośląski Festiwal Nauki od lat należy do stowarzyszenia EUSCEA (European Science Events Association), wielkiej europejskiej rodziny lokalnych festiwali nauki. Ta rodzina wciąż się rozrasta! EUSCEA startowało w 2001 roku z 25 organizacjami członkowskimi (w ich gronie już wtedy był DFN jako organizacja współzałożycielska), a obecnie liczy 84 członków z 34 krajów.

DFN od początku działa prężnie na arenie europejskiej w ramach projektów organizowanych dla członków EUSCEA, wystarczy wspomnieć zakończone sukcesami projekty WONDERS2006 i WONDERS2007 z ich bardzo ciekawym elementem – Karuzelą Nauki.

W 2009 roku zaproponowano członkom stowarzyszenia nowy projekt, niepodobny do wszystkich dotychczasowych, stanowiący tym samym nowe, duże wyzwanie. Organizacje członkowskie EUSCEA miały za zadanie wyszukać realizowany obecnie projekt naukowy z zakresu nauk przyrodniczych, w który zaangażowani byliby naukowcy z kilku krajów europejskich, w tym z kraju macierzystego danej organizacji członkowskiej. Należało skontaktować się z przedstawicielem organizacji członkowskiej z kraju, z którym współpraca w ramach takiego projektu naukowego jest wyjątkowo prężna, efektywna oraz ciekawa i użyteczna z punku widzenia przeciętnego obywatela Europy. Tworzono w ten sposób pary organizacji członkowskich z dwóch krajów europejskich, które w ramach projektu 2WAYS miałyby m.in. wspólnie przygotowywać jedną prezentację dotyczącą treści i efektów badań realizowanych w wybranym projekcie naukowym przez uczonych z obu krajów. Powstała prezentacja miałaby być prezentowana podczas festiwali nauki w obu krajach.

Powstałe pary organizacji startowały w konkursie, którego celem było wyłonienie 15 par mogących wziąć udział w projekcie 2WAYS. Miały zaproponować tematykę prezentacji, sprecyzować jej zawartość merytoryczną, formę realizacji, itd. – te elementy podlegały ocenie Kierownictwa Projektu, posiłkującego się opinią siedmioosobowej grupy doradców naukowych. Do konkursu zgłoszono 28 projektów reprezentujących w sumie 44 członków EUSCEA z 25 krajów.

Niżej podpisana, pełnomocnik Koordynatora Środowiskowego DFN ds. współpracy międzynarodowej, nawiązała współpracę pomiędzy Dolnośląskim Festiwalem Nauki, a szwedzką organizacją Vetenskap & Allmänhet (Publiczność&Nauka) reprezentowaną przez Cissi Billgren Askwall i Andersa Sahlmana. Zaproponowano polsko-szwedzki projekt prezentacji festiwalowej oparty na współpracy naukowców z obu krajów w ramach projektu GABRIEL dotyczącego medycyny, a ściślej chorób alergicznych, w tym astmy. Jego tytuł „Keep allergies at bay – learn from our play!” w wolnym tłumaczeniu brzmi: ucz się jak powstrzymać alergię.

Decyzją Kierownictwa Projektu 2WAYS polsko-szwedzka propozycja została zaakceptowana do realizacji i znalazła się w finałowej piętnastce.

17 maja br. podczas oficjalnej inauguracji projektu 2WAYS, która będzie miała miejsce tuż po 9 dorocznej konferencji EUSCEA odbywającej się w tym roku w dniach 15 – 16 maja w Perugii we Włoszech, będą już dokładnie znane warunki współpracy pomiędzy partnerami w ramach projektu 2WAYS.

Barbara Cader-Sroka
Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN
ds. współpracy międzynarodowej