Prowadzący: dr Paweł Dąbrowski
Afiliacja: anatom, antropolog, odontolog, Wydział Lekarski, UMW
Panel tematyczny: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Organizator: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Miejsce: Uniwersytet Medyczny, ul. Chałubińskiego 6 A
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2023 13:30,
Sala: Zakład Anatomii Prawidłowej, budynek Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 15/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: tel. 71 784 13 31, agnieszka.perlicka-lukaszun@umw.edu.pl (Sekretariat, Z-du Anatomii Prawidłowej)
Forma prezentacji: wykład, wystawa, warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 36
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

nie ma możliwości wykonywania zdjęć poszczególnym eksponatom

Wystąpienie w formie wykładu i pokazu będzie dotyczyło możliwości identyfikacji schorzeń na materiałach osteologicznych pozyskiwanych w czasie wykopalisk na terenie Wrocławia. Zostaną zaprezentowane i omówione zmiany chorobowe zarówno o charakterze swoistym jak i nieswoistym. Wykład zostanie wzbogacony prezentacją przypadków schorzeń m. in. układu ruchu, narządu żucia, struktur kostnych czaszki. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z efektami prac nad rekonstrukcją stanu zdrowia, stylu życia oraz z modelami odżywiania dzieci i osób dorosłych w czasach poprzedzających rewolucję przemysłową uzyskanymi w ramach najnowszych projektów badawczych.