Prowadzący: dr hab. Wojciech Browarny prof. UWr
Afiliacja: polonista, regionalista, Wydział Filologiczny, UWr
Współprowadzący: mgr Magdalena Mądra, mgr Ewelina Adamik
Panel tematyczny: Wrocławskie wędrówki
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
Miejsce: Róg ulicy Odrzańskiej/Garbary
Miejsce: Trasa: ul. Odrzańska – Kontury Kultury (ul. K. Jagiellończyka)
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 22/09/2023 16:00,
Zapisy od: 11/09/2023
Zapisy do: 20/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: ewelina.adamik@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wycieczka, wykład, wystawa
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

Wycieczka studyjna (miejski spacer), wykład i prezentacja artystyczna na terenie Nadodrza we Wrocławiu. Uczestnicy i uczestniczki spotykają się o godz. 16:00 na rogu ul. Odrzańskiej/Garbary (22.09.2023). Organizatorzy: Pracownia Badań Regionalnych UWr i Strefa edukacji Twórczej „Kontury Kultury”.

Wrocławskie "urzeczenie" łączy wycieczkę (miejski spacer) z wykładem i prezentacją prac artysty cznych. Trasa spaceru wiedzie od dawnej Bramy Odrzańskiej (ul. Odrzańska – Garbary) przez wrocławskie Nadodrze do Strefy Edukacji Twórczej „Kontury Kultury” (ul. K. Jagiellończyka). W trakcie wycieczki uczestnicy przechodzą przez „miejsca pamięci”, związane z Odrą oraz innymi ciekami lub zbiornikami – dawnymi lub istniejącymi do dzisiaj: odnogami rzeki, zakolami, groblami, wyspami i przekopami, fosami miejskich fortyfikacji, strumieniami, stawami, kąpieliskami, kanałami, młynami, urządzeniami wodnymi, portowymi, dziełami architektury hydrotechnicznej i detalami artystycznymi itp. Spacerowi towarzyszy wykład – „opowieść rzeka” – prowadzony przez literaturoznawczynię Ewelinę Adamik (https://www.ifp.uni.wroc.pl/doktoranci/ewelina-adamik), regionalistę Wojciecha Browarnego (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Browarny) oraz artystkę fotografii Magdalenę Mądrą (https://magdalenamadra.com), którzy zwracają uwagę uczestników na płynne relacje między stanem środowiska, kulturą i pamięcią wrocławian(ek). W tym polilogu pojawiają się miejskie legendy, mity, symbole, wyobrażenia oraz cytaty literackie i potoczne opowieści, ale wybrzmiewa także miejscowa wiedza (m.in. doświadczenie cyklicznych powodzi) oraz wielowymiarowy kod lokalnej potamonimii (łacińskiej, niemieckiej, śląskiej, polskiej). Finałem spaceru jest wizyta w „Konturach Kultury” – prezentacja prac fotograficznych Magdaleny Mądrej, zrealizowanych podczas wrocławskiej rezydencji artystycznej w lecie 2023 roku w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek w ramach projektu „O zatrzymaniu się przy wodzie, która płynie”, a także „odrzańskiej” poezji Kamila Kawalca, przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Gminy Wrocław