Prowadzący: Aleksandra Kryla
Afiliacja: Wydział Farmaceutyczny
Współprowadzący: Izabela Kokot, Ewa Maria Kratz
Dziedzina wydarzenia: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Organizator: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2021 17:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 17/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: aleksandra.kryla@student.umed.wroc.pl; izabela.kokot@umed.wroc.pl
Forma prezentacji: wykład, dyskusja
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQyYTYyYzgtYTI1MC00Y2RlLTkzYzEtNjVmMjYyYTlhYjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2233d7382d-da3b-4ec9-b145-223f2372b4bc%22%7d

Wiele osób przyjmuje leki i suplementy diety, jednak czy są świadomi ich oddziaływania na organizm? Na naszym spotkaniu szczególnie przyjrzymy się ich wpływowi na wyniki badań laboratoryjnych, które są podstawą decyzji zdrowotnych i terapeutycznych podejmowanych przez lekarza. Czy więc może być tak, że chcąc poprawić swoje zdrowie, tak naprawdę sobie szkodzimy?
Chętnie odpowiemy na nurtujące Was pytania w tym zakresie! Do zobaczenia już we wrześniu!