Prowadzący: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr
Afiliacja: Wydział Filologiczny, UWr
Współprowadzący: prof. dr hab. Jan Miodek, dr hab. Anna Majewska-Tworek, dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
Dziedzina wydarzenia: Imprezy Wiodące
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
Miejsce: YouTube
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2022 08:00,
Forma prezentacji: dyskusja, konkurs
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

https://www.youtube.com/watch?v=6QxhYMT5A6Q

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych w czasie pisania tekstu dyktowanego przez prof. Jana Miodka