Prowadzący: mgr Krystyna Zawadzka
Afiliacja: nauczyciel, przewodnik, pilot wycieczek, II LO w Głogowie
Dziedzina wydarzenia: Głogów
Organizator: Koordynator regionalny w Głogowie
Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
Miasto: Głogów
Data wydarzenia: 05/10/2021 08:00, 06/10/2021 08:00, 07/10/2021 08:00,
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Szczególne miejsca na Dolnym Śląsku cały czas odkrywane, mające ciekawą historię i będące zagadką. Wśród nich:
a)Pstrąże ( posowieckie miasteczko wojskowe),
b)tereny dawnych lotnisk poniemieckich i poradzieckich,
c) piękne schroniska w Sudetach , których już nie ma lub pozostały po nich tylko ruiny