Prowadzący: dr Jarosław Ciekot
Afiliacja: chemik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN
Współprowadzący: mgr Jakub Cebula, dr Krzysztof Fink, Sylwia Hajduga, dr Bożena Szermer-Olearnik, dr hab. Tomasz Goszczyński
Dziedzina wydarzenia: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Organizator: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Miejsce: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul. Weigla 12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 10:00, 19/09/2022 11:00, 19/09/2022 12:00, 19/09/2022 13:00,
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 18/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: festiwal@hirszfeld.pl
Forma prezentacji: pokaz
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 60 min.
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 10
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Nowoczesne metody analityczne mają zastosowanie do badania zarówno leków jak i suplementów diety obecnych na rynku. Nowoczesna analityka wykorzystywana jest do oznaczania czystości związków, zawartości zanieczyszczeń, stabilności w danych warunkach, oraz pozostałych parametrów niezbędnych do rejestracji nowych preparatów terapeutycznych. Podczas pokazów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pracą laboratorium, poznać istotę badań analitycznych leków i suplementów diety oraz zobaczyć metody i sprzęt wykorzystywany w tego typu badaniach