Prowadzący: dr Wojciech Krawiec
Afiliacja: UEW Filia w Jeleniej Górze
Panel tematyczny: Jelenia Góra
Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3
Miasto: Jelenia Góra
Data wydarzenia: 09/10/2023 11:15,
Sala: s. 69
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 05/10/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: wojciech.krawiec@ue.wroc.pl, tel. 600 919 269
Forma prezentacji: warsztat, wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 60
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

W pierwszej części - w formie wykładu, wspomaganego prezentacją multimedialną - zostanie krótko przedstawiona istota funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych, ich rodzajów oraz ekonomicznych i społeczno-psychologicznych czynników wpływających na wartość jednostek uczestnictwa. W drugiej, zasadniczej części zostanie przeprowadzona gra inwestycyjna, podczas której uczestnicy spotkania na podstawie przedstawionych im założeń będą dokonywali alokacji środków w wybrane fundusze inwestycyjne w trzyletnim horyzoncie czasowym.
Ostatecznym celem spotkania będzie kształtowanie świadomości i umiejętności finansowych w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych.