Prowadzący: dr Kamil Glinka
Afiliacja: politolog, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2022 11:00,
Sala: s. 27 (budynek Instytutu Politologii)
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 15/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: kamil.glinka2@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Tak

Celem warsztatów jest zilustrowanie reakcji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie. Uczestnicy spotkania pogłębią i usystematyzują wiedzę w zakresie: (1) różnic pomiędzy samorządową a administracją rządową, (2) struktury i mechanizmów działania samorządu terytorialnego, (3) zadań własnych i zleconych samorządu terytorialnego. Kluczową rolę będzie odgrywać odpowiedź na pytanie o to, czy uformowany w Polsce model samorządowy „zdaje egzamin” w tak szczególnej sytuacji, jaką jest bezprecedensowy napływ uchodźców z Ukrainy