Prowadzący: dr inż. Małgorzata Świąder; inż. Mariusz Skupień
Afiliacja: nauczyciel akademicki; student; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, UPWr
Współprowadzący: mgr inż. Marta Bochenkiewicz, dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2021 09:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 16/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: malgorzata.swiader@upwr.edu.pl
Forma prezentacji: dyskusja, warsztat
Zajęcia w formie: online 2 h
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, kl. 7-8, Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Liczba miejsc na sali: 20
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Współcześnie borykamy się z wieloma problemami środowiskowymi wynikającymi ze zmian klimatu, przekraczania możliwości środowiska do dostarczania jego zasobów oraz asymilowania zanieczyszczeń generowanych przez człowieka czy przekształcania przestrzeni w sposób niezrównoważony. Zauważalne jest, że to właśnie w miastach środowisko jest najbardziej przekształcone. Mając na uwadze, że do 2050 r. ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać na obszarach miejskich, aspekt ochrony środowiska w mieście staje się priorytetem dla rozwoju miast. Temat ten zostanie poruszony podczas warsztatu partycypacyjnego.

Cel warsztatu stanowi zebranie opinii mieszkańców Wrocławia dotyczących aktualnie wdrożonych (oraz potencjalnych) rozwiązań ekologicznych w kontekście przechodzenia na ścieżkę zero emisyjnego miasta (ang. zero emission city). Czy te rozwiązania mają sens? Czy warto postawić wszystko na jedną kartę zwaną „zeroemisyjny miastem”? Czy nie jest to moda, która niedługo przeminie? Co miasto i jego mieszkańcy będą mieć z wkroczenia na ścieżkę zero emisyjną? Te i inne pytania stanowić będą podstawę do wspólnej dyskusji wzorowanej na technice partycypacyjnej określanej jako sąd obywatelski.

Warsztat składać się będzie z trzech części.
Część pierwsza: Uczestnicy zostają podzieleni na strony (za i przeciw), gdzie każda z nich przedstawia swoje argumenty, na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w przypadku pracy ławników sądowych. Wybrani sędziowie (specjaliści w dziedzinie) po otrzymaniu materiałów opisujących różne sposoby rozwiązania danego zagadnienia, dokonują oceny i krytyki argumentów.
Część druga: Uczestnicy zostają rozdzieleni na mniejsze grupy, w ramach których wypracowują, a następnie prezentują, własne opinie i sugestie dla samorządu dotyczące miejskich ekologicznych rozwiązań w oparciu argumenty stron (za i przeciw) oraz krytykę ekspertów.
Część trzecia: Przedstawienie opinii i sugestii. Podsumowanie warsztatu.

Uczestnikiem warsztatów może być każdy obywatel Wrocławia. Czas trwania wydarzenia szacowany jest na ok. 1,5h z przerwą, warsztat może być zorganizowany online poprzez Google Meet lub inną platformę komunikacyjną.