Prowadzący: mgr Jowita Janicka
Afiliacja: doktorantka, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr
Panel tematyczny: Nauki humanistyczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 49
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2023 10:00,
Sala: s. 322
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 15/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: jowita.janicka@wroc.edu.pl
Forma prezentacji: warsztat, wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

W epoce nowożytnej najpowszechniejszą formą komunikacji był list. Pisywano w sprawach oficjalnych np. politycznych, urzędowych, ale też w sprawach prywatnych – rodzinnych, osobistych. W archiwach do naszych czasów zachowało się wiele tego typu źródeł. Pozwalają one badaczom wniknąć w bieżące problemy jakie nurtowały ludzi w minionych czasach. W korespondencji II poł. XVIII wieku wyróżnia się, niespotykaną wcześniej, tematykę osobistą i szczególną indywidualność osoby piszącej. W związku z tym, jesteśmy w stanie wniknąć w proponowaną w wykładzie tematykę rodzinną, a dokładnie korespondencję, jaką między sobą prowadziło rodzeństwo. Na przykładzie Radziwiłłów, jednej z najbogatszych rodzin Rzeczypospolitej Obojga Narodów, prześledzimy poruszane wątki w listach, które w pewnym sensie mogą być odzwierciedleniem rozmów rodzinnych.
Jak w osiemnastowiecznym liście zawierającym utarte zwroty i formuły znaleźć odzwierciedlenie faktycznych uczuć i relacji łączących rodzeństwo? Jak rozczytywać rękopisy i opracowywać źródło historyczne? Tego uczestnicy dowiedzą się w trakcie drugiej, warsztatowej części spotkania.