Prowadzący: dr Małgorzata Żochowska
Afiliacja: doradca metodyczny z geografii, DODN Wrocław
Dziedzina wydarzenia: Bystrzyca Kłodzka
Organizator: Koordynator regionalny w Bystrzycy Kłodzkiej
Miejsce: MS Teams
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Data wydarzenia: 07/10/2021 16:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 30/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: 730 800 480
Forma prezentacji: wykład, warsztat
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Tak

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aemY1FpEJ_UlIIX6yQZ_0aBy0HVAlc56gmZiVdWRSmtM1%40thread.tacv2/1633415117872?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a9c247-534a-442b-a667-f5245f28d1a3%22%2c%22Oid%22%3a%22209d8e33-aaa9-42d3-af7a-05965f1a971b%22%7d

Świadomość zniekształceń jakim można ulec w procesie oceniania , umożliwia refleksję. Pomaga uzyskać większa trafność, rzetelność i obiektywizm ocen.