Prowadzący: dr Paulina Gadzińska
Afiliacja: adwokat, Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Dziedzina wydarzenia: CSI: Kryminalne Zagadki Wrocławia
Organizator: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul św. Jadwigi 12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 21/09/2022 11:00,
Sala: Aula
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 14/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: marketing@prawowroclaw.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 90 min.
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 60
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Podczas wykładu omówione zostaną:
- podstawowe zagadnienia dotyczące prawa karnego i jego miejsca w systemie nauk penalnych (w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia prawa karnego materialnego od prawa karnego procesowego i innych gałęzi takich jak prawo wykroczeń czy prawo karne skarbowe a także innych nauk takich jakich kryminologia czy kryminalistyka);
- pojęcie przestępstwa (w nawiązaniu do potrzeby rozróżniania takich pojęć jak czyn zabroniony/przestępstwo/zbrodnia/występek/wykroczenie);
- pojęcie reakcji karnej na popełnione przestępstwo (zwłaszcza w nawiązaniu do potrzeby odróżniania pojęcia kar i środków karnych)