Prowadzący: dr Agnieszka Kwiecień-Madej
Afiliacja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 14:00,
Sala: bud. C, Amfiteatr A
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 15/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: agnieszka.kwiecien-madej@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 60 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Tak

Wszyscy w pewnych okolicznościach jesteśmy twórcami – przygotowujemy prace pisemne, eseje, tworzymy treści na potrzeby publikacji w naszych mediach społecznościowych. Często korzystamy przy tym z dorobku intelektualnego innych osób – przytaczamy cudze twierdzenia, opinie a czasem zdjęcia lub inne utwory plastyczne. Celem wykładu jest przedstawienie zasad korzystania z instytucji dozwolonego użytku utworów prawnie chronionych oraz omówienie warunków, które muszą być spełnione, żeby korzystanie z cudzej twórczości nie naruszało norm prawa autorskiego.