Prowadzący: dr Agnieszka Surynt
Afiliacja: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, AWF
Dziedzina wydarzenia: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Miejsce: "Zameczek", ul. Rzeźbiarska 4
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 21/09/2022 10:00,
Zapisy od: 12/09/2022
Zapisy do: 16/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: agnieszka.surynt@awf.wroc.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 90 min.
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa
Liczba miejsc na sali: 20
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

W ramach spotkania uczestnicy zapoznają się z problematyką stresu (mechanizm powstawania stresu, źródła i objawy (mapa stresu), etapy reakcji na stres, radzenie sobie ze stresem – strategie antystresowe) oraz nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi narzędziami przeznaczonymi do pomiaru stresu (skala PSS-10), oceny siły ogólnego przekonania jednostki, co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami (skala GSES), określania stylów radzenia sobie ze stresem (kwestionariusz CISS) oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres (Stresowa Skala Eysencka).