Prowadzący: dr hab. prof. UWr Leszek Kwieciński
Afiliacja: wykładowca, Wydział Nauk Społecznych, UWr
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Miejsce: MS Teams
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2021 10:30,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 17/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: leszek.kwiecinski2@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: dyskusja, wykład
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Podczas prezentacji przedstawione będą zagadnienia związane z wdrażaniem i efektami jednego z głównych narzędzi publicznej polityki proinnowacyjnej w Polsce, jakim są programy strategiczne w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (B+R). Wskazane także będą relacje zachodzące między państwem a rynkiem w obszarze innowacyjności. W sposób szczególny przedstawione będą efekty gospodarcze, społeczne i polityczne projektów realizowanych w ramach jednego z czterech Programów Strategicznych Państwa w obszarze Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą „GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Głównym celem prezentacji będzie analiza relacji na linii polityka – nauka – gospodarka – społeczeństwo.