Prowadzący: dr Agnieszka Kwiecień-Madej
Afiliacja: adwokat, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Panel tematyczny: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2023 13:00,
Sala: bud. C, Amfiteatr A
Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

W pewnych okolicznościach wszyscy jesteśmy twórcami – piszemy blogi, wykonujemy zdjęcia, grafiki, piszemy artykuły, wypracowania lub eseje. Często w swojej pracy wykorzystujemy elementy wcześniej zaobserwowane w pracach innych twórców. Nierzadko kończy się to zarzutem popełnienia plagiatu. Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć sobie na pytania m.in. o granice między plagiatem a dozwoloną inspiracją, o to czy można popełnić plagiat własnej twórczości, jak korzystać z cudzej twórczości by nie narazić się na zarzut popełnienia plagiatu oraz o skutki prawne jakie grożą twórcy, który plagiatu się dopuszcza? W trakcie wykładu zostaną omówione liczne przykłady naruszenia prawa do autorstwa w różnych dziedzinach kultury i sztuki, w szczególności: w literaturze, malarstwie, muzyce, filmie oraz reklamie. Odrębne miejsce w ramach wykładu zostanie poświęcone plagiatowi i jego skutkom w obszarze działalności naukowej.