Prowadzący: mjr Artur Zielichowski, mł. chor. Tomasz Stefańczyk
Afiliacja: żołnierz zawodowy, instruktor, Instytut Przywództwa, AWL
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych, ul. Czajkowskiego 109
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 17/09/2022 08:00,
Sala: Ośrodek Kształtowania Kompetencji Przywódczych - Tor Lider
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 5 h
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 40
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

Ośrodek Kształtowania Kompetencji Przywódczych to terenowy ośrodek kształcenia dowódców i zgrywania zespołów. Uczestnicy przedsięwzięcia zostaną zapoznani z siedemnastoma zorganizowanymi "zadaniami dowódczymi", które wymuszają od uczestników kreatywności, reagowania i potrzebę pracy zespołowej w celu rozwiązania problemów w określonym czasie