Prowadzący: dr Anna Rej
Afiliacja: Policealne Studium Animatorów Kultury "SKIBA" we Wrocławiu
Współprowadzący: mgr Elżbieta Piertalczyk, mgr Małgorzata Kosowska
Panel tematyczny: Nauki humanistyczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miejsce: Policealne Studium Animatorów Kultury SKIBA, ul. Niemcewicza 2
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 20/09/2023 17:00,
Sala: Sala Widowiskowa
Zapisy od: 01/09/2023
Zapisy do: 20/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: koordynator@skiba.edu.pl
Forma prezentacji: wystawa, spektakl, gra
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 60
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Wydarzenie „Osobliwości Szymborskiej” stworzy możliwość przeniesienia się ze świata realnego w przestrzeń kontrastów, paradoksów, wieloznaczności i ironii autorki, poprzez montaż poetycko-muzyczny, ecsape room – Strych Szymborskiej oraz wystawę grafik słuchaczy studium inspirowanych twórczością noblistki pn.: „Podróżuj
z wierszem”