Prowadzący: dr Paweł Fiktus
Afiliacja: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Miejsce: MS Teams
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 22/09/2021 15:00,
Zapisy od: 13/09/2021
Zapisy d: 21/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: marketing@prawowroclaw.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online 90 min
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Liczba miejsc na sali: 50
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Upływ ostatniego roku, jak i stosowanie w praktyce nowych rozwiązań, przynoszą szereg przemyśleń na temat zasadności ostatniej nowelizacji (zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i negatywnym). Przemyślenia te będą stanowiły przedmiot wykładu.