Prowadzący: Adriana Załęczna
Afiliacja: Wydział Farmaceutyczny, UMW
Współprowadzący: Izabela Kokot, Ewa Maria Kratz
Dziedzina wydarzenia: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Organizator: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 21/09/2021 18:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 17/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: adriana.zaleczna@student.umed.wroc.pl; izabela.kokot@umed.wroc.pl
Forma prezentacji: wykład, dyskusja
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJmYWFkMWEtZjk1NC00MTYxLWJlMjYtYjAxMDIyMDY1ZTJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2233d7382d-da3b-4ec9-b145-223f2372b4bc%22%7d

Chcesz się dowiedzieć jakie niezarejestrowane metody leczenia są możliwe w naszym kraju? Czy możesz uzyskać pomoc w postaci dofinansowania do takiego leczenia? Jakie musisz spełnić wymagania i gdzie się zgłosić? Przedstawimy i wytłumaczymy na czym polegają poszczególne niezrejestrowane metody leczenia w Polsce. Serdecznie zapraszamy na naszą prezentację oraz krótką dyskusję. Chętnie odpowiemy na nurtujące Was pytania w tym zakresie! Do zobaczenia już we wrześniu!