Prowadzący: dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr
Afiliacja: chemik, archeometrysta, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr
Panel tematyczny: Dzierżoniów
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1
Miasto: Dzierżoniów
Data wydarzenia: 28/09/2023 09:00,
Zapisy od: 04/09/2023
Zapisy do: 15/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: dfn.dzierzoniow@wp.pl, tel 74 645 61 64
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

Słów kilka i kilka sposobów poznawania przeszłości poprzez badania kultury materialnej, czyli rzecz o tym jak zabytki archeologiczne mówią do nas, a my słuchamy i je rozumiemy. Kluczem do „odczytywania” przeszłości są badania archeometryczne znalezisk archeologicznych, w czym nieustannie pomaga nam znajomość historii, a także fizyki i chemii.