Prowadzący: dr Michał Piekarski
Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 10:30,
Sala: s. 101 (budynek Instytutu Studiów Międzynarodowych)
Forma prezentacji: wykład, dyskusja
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 40
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Tak

Czy wojnę da się zrozumieć? Czy da się ją przewidzieć? Mając w pamięci wydarzenia w Ukrainie, podczas wykładu omówione zostaną prognozy tworzone przed wybuchem wojny oraz nastąpi ich porównanie z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. Pozwoli to zrozumieć jakie możliwości – ale i ograniczenia – dają naukowe metody analizy stosunków międzynarodowych i konfliktów zbrojnych