Prowadzący: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. UWr
Afiliacja: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Współprowadzący: dr Marcelina Jakimowicz
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 16:00,
Sala: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: aleksandra.michalowska@uwr.edu.pl, tel. 71 375 75 83
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 20
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego PTL jest jednym z największych zbiorów tego typu w Polsce. W styczniu 1988 roku, już w okresie pierestriojki Zarząd Główny PTL oraz redakcja czasopisma „Literatura Ludowa” ogłosiły konkurs otwarty na „wspomnienia i materiały dotyczące pobytu Polaków na Syberii, Dalekim Wschodzie, Kazachstanie oraz innych terenach Związku Radzieckiego w latach 1939–1956”. Dziś kolekcja liczy blisko tysiąc jednostek archiwalnych. Dla Polski Zachodniej, w której osiedliły się setki tysięcy osób pochodzących z ziem utraconych II RP, jest centralnym miejscem przechowywania tych dokumentów i ich udostępniania.
W czasie wykładu zaprezentujemy wydane tomy wspomnień, a także refleksje dotyczące problemów w pracy nad dokumentami wywołanymi i specyfiki pracy metodą dokumentów osobistych