Prowadzący: dr hab. Paweł Cylulko
Afiliacja: muzykoterapeuta, pedagog muzyczny, AMKL
Dziedzina wydarzenia: Nauki o sztuce
Organizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Miejsce: Meets (Google)
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 17/09/2022 10:00,
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online, 15 min
Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Muzykoterapia z zamkniętymi oczami i z przymrużeniem oka
Przedmiotem wykładu będzie subdyscyplina muzykoterapii zwana tyflomuzykoterapią, która jest przeznaczona głównie do pracy z dziećmi z trwałymi problemami widzenia. Oddziaływanie realizowane zgodnie z jej założeniami wyróżnia się wśród innych stosowanych współcześnie form pomocowych tym, iż wykorzystuje obok sztuki muzycznej także niemuzyczne zjawiska akustyczne, przy jednoczesnym bezwzrokowym podejściu do pozostałych środków oddziaływania, komunikacji i interakcji międzyosobniczej. W praktyce może ona funkcjonować jako samodzielna metoda terapeutyczna, jednak najkorzystniej jest, gdy wzbogaca i uzupełnia inne metody edukacyjno-rehabilitacyjne.