Prowadzący: dr Agnieszka Malicka
Afiliacja: prawnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Panel tematyczny: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 22/09/2023 12:00,
Sala: bud. C, Amfiteatr A
Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Uczestnicy wykładu dowiedzą się m.in. jakie mniejszości narodowe i etniczne zamieszkują na terytorium Polski? Jakie przysługują im prawa? W jakich aktach prawnych zostały uregulowane? Jakie działania podejmuje państwo, aby zapewnić mniejszościom narodowym i etnicznym niedyskryminowanie, możliwość ochrony ich odrębności oraz równe traktowania z pozostałymi członkami społeczeństwa?