Prowadzący: dr Małgorzata Alberska
Afiliacja: politolog, Wydział Nauk Społecznych, UWr
Dziedzina wydarzenia: Bystrzyca Kłodzka
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Data wydarzenia: 08/10/2021 10:00,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 30/09/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: 693 237 560
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online MS Teams
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, kl. 7-8, Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Tak

Państwo polskie ma jedną z najbardziej jednolitych struktur etnicznych. Nie oznacza to jednak, że w naszym kraju nie mieszkają osoby o innej niż polska tożsamości narodowej. W ramach wykładu omówiona będzie lista uznawanych przez Polskę mniejszości narodowych i etnicznych i ich liczebność w świetle Spisów Powszechnych, poruszone zostaną kwestie stosunku państwa do tych mniejszości i zakresu przysługujących im praw ( w tym m.in. dlaczego niektóre tablice z nazwą miejscowości są w dwóch językach i gdzie to jest możliwe). Podczas wykładu poruszona też zostanie walki Ślązaków o uznanie ich przez Polskę za mniejszość.