Prowadzący: dr inż. Alicja Kluczyk
Afiliacja: chemik, Wydział Chemii, UWr
Dziedzina wydarzenia: Rok Lema
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii
Miejsce: MS Teams
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 17/09/2021 13:00,
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: https://tiny.pl/9gbt7
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Liczba miejsc na sali: 200
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Jedno z praw Clarke`a głosi, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Jeżeli spojrzymy na świat fantastyki uzbrojeni w narzędzia nauki, to możemy zauważyć i rozpoznać rzeczy, które nam umknęły czy nie zostały zrozumiane. Wyczyny inżynieryjne rozbitków z Tajemniczej Wyspy Verne`a to historia rozwoju techniki, Świat Dysku Pratchetta doczekał się czterech tomów poświęconych nauce (choć sam działa pod wpływem imperatywu narracyjnego), uniwersum Gwiezdnych Wojen ma swoje konferencje i spory o konstrukcję miecza świetlnego, Star Trek – publikacje i słownik klingoński.
Wyprawy Trurla i Klapaucjusza, opisane w Cyberiadzie Lema, wyglądają nieco inaczej po zajęciach z termodynamiki. Co prawda w przepisie na złoto z wyprawy szóstej jest błąd, ale zalew informacji może być rzeczywiście niebezpieczny. Czy można porównać spektrometr mas i Demona Drugiego Rodzaju? Dziurka mała, powietrza potrzeba niewiele, trzysta milionów informacji na sekundę da się załatwić... Przy tym zastąpienie czołgowego miotacza płomieni smokiem to już po prostu drobiazg.