Prowadzący: dr hab. Marta Kaszowska
Afiliacja: immunochemik, IITD
Dziedzina wydarzenia: Lubin
Organizator: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Miejsce: YouTube
Miasto: Lubin
Data wydarzenia: 20/10/2021 00:00, 21/10/2021 00:00,
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: https://youtu.be/KlEU3elHfIY
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Tak

Bakterie chorobotwórcze stosują wiele strategii w celu pokonania naszego układu odpornościowego, aby przeżyć i się rozmnożyć, co w konsekwencji dla nas, może prowadzić do rozwinięcia wielu groźnych chorób. Składniki zewnętrznej błony bakteryjnej, jak również niektóre wydzielane przez bakterie białka odgrywają kluczową rolę w bakteryjnej strategii podbicia makroorganizmu. Podczas wykładu mowa więc będzie o różnych strategiach wykorzystywanych przez patogenne bakterie do osiągniecia swojego celu – pokonania bariery naszego układu immunologicznego jak również o strategiach obronnych naszego układu immunologicznego wykorzystywanych do przeciwstawiania się tym bakteryjnym inwazjom.