Prowadzący: mgr Daria Hajka (doktorant, Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej UWr)
Afiliacja: Biolog, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Współprowadzący: mgr Łukasz Pietras (doktorant, Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej UWr), mgr Bartosz Budziak (doktorant, Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej UWr)
Dziedzina wydarzenia: Lubin
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
Miejsce: Spotkanie online
Miasto: Lubin
Data wydarzenia: 20/10/2021 00:00, 21/10/2021 00:00,
Zapisy od: 01/10/2021
Zapisy d: 15/10/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: daria.hajka@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: na kanale you tube Centrum Kultury „Muza”
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, kl. 4-6, Szkoła podstawowa, kl. 7-8, Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Hodowle komórkowe pozyskuje się poprzez pobranie zdrowej lub chorobowo zmienionej tkanki od pacjenta lub
organizmu zwierzęcego. Hodowle komórkowe charakteryzują się tym, że komórki pochodzące z pobranej tkanki utrzymywane są przy życiu poza organizmem dawcy, dzięki odpowiednim warunkom laboratoryjnym. Dzięki poradnikowi jak zostać hodowcą w mikroskali dowiedzą się Państwo w jaki sposób pozyskuje się tkanki do hodowli, jak zapewnić komórkom w hodowli odpowiednie warunki do rozwoju, jakie wyróżniamy typy hodowli, w jakich badaniach używa się hodowli komórkowych oraz jakie to daje możliwości.