Prowadzący: dr hab. Renata Kusiak-Winter, mgr Aleksandra Pinkas
Afiliacja: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 19/09/2022 12:00,
Sala: bud. C, Amfiteatr A
Forma prezentacji: wykład, dyskusja
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 60 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 100
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwersytet w szkole: Nie

Nauka jest zgodna, że kryzys klimatyczny jest faktem. Wzrost emisji gazów cieplarnianych emitowanych przede
wszystkim przez sektor energetyczny skutkuje koniecznością przekształcenia nie tylko struktury wytwarzania energii, ale również sposobu funkcjonowania całej gospodarki. Celem wykładu jest wskazanie na złożony system regulacji prawnych tworzonych na poziomie Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, regionu (województwa), powiatu i najmniejszej gminy, które są warunkiem sine qua non dla osiągniecia celów klimatycznych i których skuteczna implementacja będzie możliwa dzięki poparciu społeczeństwa oraz zaangażowaniu pojedynczych obywateli.