Prowadzący: dr hab. Jacek Smereka prof. UMW
Afiliacja: lekarz, Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego, Wydział Lekarski, UMW
Współprowadzący: lek. Mateusz Strozik, mgr Marcin Puchalski, lek. Patrycja Paluszkiewicz
Panel tematyczny: Miasteczko Naukowe
Organizator: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Miejsce: Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 211
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2023 10:00,
Na wydarzenie zapisy nie obowiązują
Forma prezentacji: pokaz, warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa kl. 0-3, szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Nie

W dobie zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi szybka pierwsza pomoc w nagłych zagrożeniach w tym nagłym zatrzymaniu krążenia ma kluczowe znaczenie. Defibrylatory zautomatyzowane (AED) są coraz częściej dostępne dla przypadkowych świadków zdarzenia. Warsztaty i pokazy oraz ćwiczenia praktyczne umożliwiają uczestnikom skuteczne udzielnie pomocy z użyciem AED zgodnie z Wytycznymi ERC 2021 i AHA. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych instruktorów - pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z użyciem techniki interaktywnej, symulatorów medycznych oraz zaawansowanych fantomów.