Prowadzący: dr hab. Dorota Mackiewicz
Afiliacja: genetyk, bioinformatyk, Wydział Biotechnologii, UWr
Panel tematyczny: Nauki ścisłe i przyrodnicze
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. Joliot-Curie 14a
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 22/09/2023 10:00, 22/09/2023 12:00,
Sala: s. 1.05 i 1.34
Zapisy od: 04/09/2023
Zapisy do: 08/09/2023
Zapisy telefoniczne / mailowe: dorota.mackiewicz@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: wykład, warsztat, laboratorium
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 4-6, szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami: Tak

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu połączonego z warsztatem. W ramach wykładu uczestnicy będą mogli przybliżyć sobie podstawowe zagadnienia z genetyki oraz poznać w jaki sposób zachodzą zmiany w materiale genetycznym, czyli mutacje, i jakie czynniki mogą je powodować. Przedstawione zostaną dobre i złe strony mutacji oraz jak genetycy wykorzystują te zmiany do swoich badań, a także dlaczego bez nich wiele zależności w dziedziczeniu cech byłoby trudne do odkrycia. Krótki wykład będzie wprowadzeniem do zajęć warsztatowych, podczas których uczestnicy będą mogli poznać różne mutanty muszki owocowej (Drosophila melanogaster), dowiedzieć się, jak dziedziczone są niektóre z cech wyglądu u muszki oraz zapoznać się z wynikami badań, w których ten organizm modelowy odegrał istotną rolę. Ponadto podczas warsztatu w laboratorium będzie można zapoznać się ze sposobami hodowli muszek używanych w badaniach naukowych oraz podstawowymi technikami pracy z tym owadem.