Prowadzący: mgr Aleksandra Strzykalska
Afiliacja: biotechnolog, IITD
Współprowadzący: mgr Honorata Zachary
Dziedzina wydarzenia: Bolesławiec
Organizator: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
Miejsce: YouTube
Miasto: Bolesławiec
Data wydarzenia: 06/10/2021 00:00, 07/10/2021 00:00, 08/10/2021 00:00,
Forma prezentacji: pokaz, film
Zajęcia w formie: https://youtu.be/y-twRhnjMeg
Grupa wiekowa: Szkoła ponadpodstawowa, Dorośli
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest podstawową reakcją wykorzystywaną w biologii molekularnej do określania poziomu ekspresji białka na poziomie DNA. Analiza przedstawiona w filmie dotyczy białka zielonej fluorescencji (GFP) znajdującego się w mysich komórkach i zbadania jego obecności na poziomie DNA. Do wizualizacji otrzymanych produktów z reakcji PCR wykorzystana zostanie technika zwana elektroforezą, polegająca na rozdziale otrzymanych fragmentów DNA pod wpływem pola elektrycznego.