Prowadzący: mgr Joanna Gajdzińska
Afiliacja: doradca zawodowy, coach ACSTH
Dziedzina wydarzenia: Głogów
Organizator: Koordynator regionalny w Głogowie
Miejsce: Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, ul. Piastowska 2A
Miasto: Głogów
Data wydarzenia: 06/10/2021 08:50,
Zapisy od: 01/09/2021
Zapisy d: 04/10/2021
Zapisy telefoniczne / mailowe: asiagajdzinska@op.pl gajdzinskajoanna@zssglogow.hg.pl , tel. 604442831
Forma prezentacji: wykład
Zajęcia w formie: online
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, kl. 7-8, Szkoła ponadpodstawowa
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla niepełnosprawnych: Tak
Uniwesytet w szkole: Nie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asxzAf1ZFPoI79psq7yyUrX2wA5GOZWVply0osPDJWq01%40thread.tacv2/1632908003931?context=%7b%22Tid%22%3a%2210aa909d-be70-42de-87e2-95116fab7857%22%2c%22Oid%22%3a%22e6adb069-5e31-461f-bd5b-e8ae0340a586%22%7d

Rozwój sztucznej inteligencji ma swoje „zimy” i „lata”. Obecnie, czyli w 2021 roku wkraczamy dopiero w spektrum rozwoju tej dziedziny. W związku z tym, jakie zawody mogą powstać w przyszłości? Jakich kompetencji oczekują pracodawcy dzisiaj, a jakich mogą oczekiwać za lat kilkanaście? Jakie testy i kwestionariusze mogę wykonać, aby przekonać się o swoich zawodowych i osobowościowych predyspozycjach?