Prowadzący: dr Jolanta Lipińska-Lokś, dr Joanna Gładyszewska-Cylulko
Afiliacja: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Dawida 1
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 16/09/2022 11:00,
Sala: s. 26
Zapisy od: 01/09/2022
Zapisy do: 07/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: jolanta.lipinska-loks@uwr.edu.pl
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 4-6
Liczba miejsc na sali: 15
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

Cisza może krzyczeć! Ciemność może razić! – to warsztaty skierowane do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej, których celem jest przybliżenie problematyki niepełnosprawności sensorycznej słuchu i wzroku, funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i sposobów porozumiewania się z nimi. Podczas ok. 2 godz. spotkania uczniowie będą mogli doświadczyć sytuacji swych kolegów ze zróżnicowanymi potrzebami, poznać zasady komunikowania się, by wzajemne relacje nie stanowiły problemu a były wyzwaniem, któremu można stawić czoła.
Nauczyciele uczniów otrzymają materiały pomocne w integrowaniu zespołu klasowego.