Prowadzący: dr hab. inż. Edyta Ropuszyńska-Surma
Afiliacja: Wydział Zarządzania, PWr
Współprowadzący: dr hab. inż. Magdalena Węglarz
Dziedzina wydarzenia: Nauki społeczne
Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania (W8n)
Miejsce: Politechnika Wrocławska, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5
Miasto: Wrocław
Data wydarzenia: 21/09/2022 09:00,
Sala: s. 225
Zapisy od: 05/09/2022
Zapisy do: 08/09/2022
Zapisy telefoniczne / mailowe: wieslawa.napierala@pwr.edu.pl
Forma prezentacji: warsztat
Zajęcia w formie: stacjonarnie, 120 min.
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. 7-8, szkoła ponadpodstawowa
Liczba miejsc na sali: 30
Dostępność dla niepełnosprawnych: Nie
Uniwersytet w szkole: Nie

W formie warsztatów uczniowie sporządzą zestawienie swoich dochodów i wydatków. Następnie, przyjmując pewne założenia modelowe (dane podane przez prowadzącego warsztaty) uczniowie będą mogli zaproponować budżet Pana Jana. Na tej podstawie wspólnie zostaną omówione takie zagadnienia jak: ograniczoność zasobów, wybór typu „coś za coś” i ponoszony koszt alternatywny, sposoby pokrywania deficytu. Następnie zostaną uczniom przedstawione dochody i wydatki państwa oraz zostaną omówione sposoby pokrywania deficytu budżetowego i konsekwencje ekonomiczne wynikające z nadmiernego zadłużenia.